Ratkaisukeskeinen
Lyhytterapeutti
Elina Jäämaa

Kaipaatko apua elämän solmukohtiin? Haluaisitko pohtia yhdessä jotain mieltä askarruttavaa asiaa? Oletko pohtinut, että haluaisit pitää huolta mielenterveydestäsi ennaltaehkäisevästi? Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiamuoto, joka sopii kenelle tahansa. Lyhytterapian voit aloittaa ilman lähetettä.

ElinaJäämaa

Minä

Olen ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sekä kasvatustieteiden maisteri. Minulle on tärkeää, että asiakkaanani tunnet tulevasi luottamuksellisesti kuulluksi ja ymmärretyksi sekä koet vuorovaikutussuhteemme toimivaksi. Terapeuttina olen empaattinen ja lämpimästi kohtaava. Tavoitteenani on vastuullinen ja laadukas terapia, jonka hyödyt tulevat näkyviksi elämässäsi. Terapiasuhteessa autan sinua kartoittamaan tilannettasi ja löytämään  tavoitteesi. Tuen sinua uusien näkökulmien avaamisessa ja voimavarojesi löytämisessä. Tavoitteena on luoda toiveikkuutta nykyiseen tilanteeseesi ja auttaa sinua löytämään ratkaisut, jotka mahdollistavat toivomasi muutoksen. Tähän asti eletty elämäni on tuonut minulle kyvyn samaistua erilaisiin elämän haasteisiin ja tämän kokemuksen kautta pystyn terapeuttina  ohjaamaan sinua ratkaisukeskeisin menetelmin kohti toivottua muutosta ja parempaa olotilaa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua. Se on tavoitteellista työskentelyä, jolla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan vaikean vaiheen yli ja saavuttamaan toivottuja muutoksia arjessa. 

Ratkaisukeskeinen terapia sopii esim. mielialaoireiden, akuuttien elämänkriisien, ihmissuhdeongelmien, päihdehäiriöiden ja käyttäytymisongelmien hoitoon kaiken ikäisillä ihmisillä.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa työskennellään erityisesti nykyhetken ja tulevaisuuden parissa, menneisyyden vaikutusta kuitenkaan väheksymättä. 

Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista voimavarakeskeisyys, joka syntyy siitä, että tunnistetaan omia vahvuuksia ja toimivia asioita sekä pyritään lisäämään asiakkaan kykyä hyödyntää näitä elämäntilanteessaan. Terapiassa keskitytään siihen mikä on asiakkaalle merkityksellistä ja mihin hän toivoo muutosta elämässään. Terapeutti ja asiakas työskentelevät luovassa yhteistyösuhteessa, jossa asiakas on aktiivinen oman tilanteensa asiantuntija.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on prosessi, jossa rakennetaan asiakkaan ja terapeutin välistä keskinäistä luottamusta ja mahdollistetaan kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Prosessissa luodaan tavoitteet asiakkaan kanssa, jotka perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Terapiaprosessin aikana vahvistetaan asiakkaan pystyvyysuskoa kartoittamalla voimavaroja, osaamisalueita, onnistumisia ja selviytymiskeinoja. Näin asiakas oivaltaa itsestään ja kyvyistään uusia puolia. Terapian vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan yhdessä terapeutin kanssa.  Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voidaan hyödyntää useita erilaisia työtapoja ja tehtäviä asiakaslähtöisesti. Terapian vaikuttavuus on hyvin mitattavissa läpi koko prosessin. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on sen mittainen jakso kuin asiakas kokee tarvitsevansa. Se voi olla yksittäisestä käynnistä kymmeneen käyntikertaan, joskus pidempäänkin. Yksityisyytesi on turvassa. Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia. Käynneistä ei tehdä kirjauksia sähköisiin tietojärjestelmiin.

Palvelut

Tapaamiset voidaan sopia lähi- tai etätapaamisiksi. Lähitapaamiset pidän Haagassa Helsingissä.

Yksilöterapia

Ammatillinen keskusteluapu auttaa sinua eteenpäin haasteellisessa elämäntilanteessasi. Keskustelemalla opit ymmärtämään itseäsi ja tarpeitasi paremmin, sekä löytämään toimivia ratkaisuja helpottamaan tilannettasi.

45 min / 80 €
60 min / 90 €

Pariterapia

Kun parisuhteesi kaipaa “vuosihuoltoa” tai jonkin asian käsittelemistä ammatillisen ohjauksen tukemana.

60 min / 100 €
90 min / 120 €

PERUUTUSEHDOT

Peruutukset tulee tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai ajanvarauspalvelussa viimeistään 12 tuntia ennen varattua aikaa. Alle 12 tunnin aikana tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50% varatun ajan hinnasta. Sairastumisista johtuvista peruutuksista ei laskuteta, mikäli asiakkaalla on esittää lääkärintodistus. Mikäli varattua aika ei peruta lainkaan, on terapeutilla oikeus laskuttaa täysi hinta käyttämättömästä ajanvarauksesta. Terapeutilla on oikeus peruuttaa varattu aika ilman erillistä korvausta. 

Ajanvaraus

Asiakkaiden kokemuksia

”Keskustelu sujuu. Omat ”lukot” ja saman asian pyörittäminen omassa mielessä monesti avautuu ja saa uusia näkökulmia, mitä olen halunnutkin.”

”Todella lämminhenkisiä kohtaamisia, vahva suositus!”

”Terapiatapaaminen auttoi minua sanoittamaan omaa jaksamista ja näkökulmaa käynnissä olevassa elämänmuutoksessa.”

 ”Sain puhua asioita omasta näkökulmastani, tulin kuulluksi ja ymmärretyksi.”

 ”Kokemus käydä asioita läpi omalta kannalta oli voimaannuttava.”

”Hyvä ensimmäinen terapiakokemus. Olet ammattitaitoinen ja maanläheinen terapeutti. Voin suositella! ”

“Loistava ajatus muuttaa yksilöterapia pariterapiaksi. Vaikka parisuhteessa ei periaatteessa mitään vikaa ollutkaan opimme taas näkemään toisemme puolisoina ja keskustelemaan epäkohdista hiljaisen hyväksymisen sijaan. Terapia antoi eväitä myös jatkoon, kuinka selvitä ruuhkavuosista ja käsitellä hankalia tilanteita. Kiitos kaunis. :)”

Ota Yhteyttä

Elina Jäämaa

050-4142269

elina@elinajaamaa.fi